Pergantian Pembimbing Akademik pada Program Studi Bimbingan dan Konseling dapat dilihat pada tabel berikut

NONAMANIMPEMBIMBING AKADEMIK LAMAPEMBIMBING AKADEMIK BARU
1Arinda Dyah Hapsari
K3114005
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
2Basysyasy Muthi
K3114008
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
3Cahya Adi Nugraha
K3114009
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
4Chika Mutiara Putri Santoso
K3114010
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
5Lia Izmi Fadhillah
K3114031
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
6Nida Nurhasanah
K3114035
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
7Nisa Borneta Oktaviana
K3114036
Dra. Chadidjah Ha, M.Pd
Ma`rifatin Indah Kholili, M.Pd
8Pratiwi Kusumaning Tyas
K3114038
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
9Raihana Sheisar Septarika
K3114039
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
10Rizqi Fajar Sumelang
K3114041
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
11Rohayati
K3114042
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
12Rosita Dyah Primanti
K3114043
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
13Rosyida Nufzatussaniya
K3114044
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
14Sitaturrohmah
K3114046
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
15Stefhalentina Hassyada Pesireron
K3114048
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
16Taufik Sani Santoso
K3114049
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
17Tb. Moh Irma Ari Irawan
K3114050
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
18Wisnu Dwi Sejati
K3114056
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
19Zakiyatul Fitri
K3114057
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
20Achmad Nurwahid Hasyim Ansyori
K3117001
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
21Aditya Prasetio
K3117002
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
22Agnes Bella Safira Hayudita
K3117003
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
23Ailsa Alda Sya`Bana
K3117004
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
24Ainaiyah Faatihah Amril
K3117005
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
25Alfin Cahyo Baskoro
K3117006
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
26Aliefvan Mahendra
K3117007
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
27Almira Ayu Fitri Nugraheni
K3117008
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
28Anggara Noor Wicaksono
K3117009
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
29Anisa Binta Nur Jannah
K3117010
Dra. Chadidjah Ha, M.PdMa`rifatin Indah Kholili, M.Pd
30Putut Intan Sayekti
K3112063
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
31Widyawati Yuni Astuti
K3112074
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
32Erlian Eka Raniningtyas
K3113021
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
33Eva Fitriyani
K3113022
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
34Fitri Uswatun Khasanah
K3113024
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
35Fitriyani
K3113026
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
36Fitroh
K3113027
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
37Galih Waskito
K3113029
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
38Hidayatul Isnaeni
K3113030
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
39Ibrahim Hasan
K3113031
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
40Intan Suri Pratiwi
K3113032
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
41Isnaeni Budiarti
K3113033
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
42Isyma` Rifa
K3113034
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
43Kurnia Fajriyah
K3113035
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
44Lisa Mahmuda
K3113038
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
45Matyna
K3113039
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
46Mochamad Haris Ainurrohman
K3113040
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
47Aprilla Martha Wardani
K3117011
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
48Arista Nadiya Putri
K3117012
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
49Ashifatul Jannah
K3117013
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
50Atikah Idatul Maryam
K3117014
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
51Ayu Putri Arkhaningrum
K3117015
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
52Ayumi Ramadhita
K3117016
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
53Az Zahro Miftakhuljanah
K3117017
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
54Clauria Widya Ningrum
K3117018
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
55Damara Putri Wardhana
K3117019
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
56Dema Bagus Aldana
K3117020
Dra. Wardatul Djannah, M.PdRibut Purwaningrum, S.Pd, M.Pd
By Published On: Agustus 2nd, 2018Categories: Uncategorized @id0 Comments

Leave A Comment

Search